Použitie minižeriavov pri stavbe oceľových konštrukcií

16.03.2021
Informácie

Použitie minižeriavov pri stavbe oceľových konštrukcií

Minižeriavy majú vďaka svojim rozmerom i schopnostiam veľmi široké využitie, predovšetkým pri stavbe budov, mostov i potrubí, ako aj rôznych rekonštrukciách. Jednoducho minižeriavy sú skvelým pomocníkom všade tam, kde to je na ľudské ruky príliš veľa a na prácu nákladného žeriavu zase príliš málo.

Stavba oceľových konštrukcií
Minižeriavy sú preto neoceniteľným pomocníkom pri stavbe oceľových konštrukcií, ktoré sú vďaka svojej dlhej životnosti a vysokej kvalite používané na stavbu budov, ktoré sú určené najmä na priemyselné využitie. S minižeriavom je montáž oceľových konštrukcií efektívnejšia. Oceľové konštrukcie sú obľúbené najmä kvôli rýchlosti stavby a tiež ekonomickému hľadisku. Čas na postavenie oceľovej konštrukcie, ako základu pre rozsiahle priemyselné, obchodné i športové stavby, dokáže skrátiť zapriahnutie minižeriavov do práce.

Minižeriavy sú neoceniteľným pomocníkom najmä v interiéri
Môžete ich použiť na ich montáž aj zdvíhanie oceľových konštrukcií, a to nielen vo vonkajšom prostredí, ale aj vnútri prevádzok. Operátori minižeriavov oceňujú najmä možnosť ovládania na diaľku, ktorou disponujú niektoré modely minižeriavov. Kontrolou na diaľku prostredníctvom rádiového ovládania je operátor schopný zabezpečiť detailný pohyb do štyroch smerov, ako aj rotáciu a sklony. Minižeriavy umožňujú na stavenisku veľmi flexibilný pohyb, pohodlné vertikálne i horizontálne presúvanie materiálu aj rôznych objektov.