Aké druhy žeriavov a zdvíhacích zariadení existujú a ako vám môžu pomôcť pri stavebných prácach ?

02.06.2021
Informácie

Či už ide o menšie stavebné práce alebo o stavbu obrovského bytového komplexu, vždy nastáva problém s presunom ťažkého materiálu, rozmerných alebo krehkých objektov. A vtedy prichádza na scénu žeriav a ďalšie zdvíhacie zariadenia.

Čo je to žeriav?

Žeriav dokáže na prvý pohľad rozpoznať už aj malé dieťa - náklad prepravujúci sa prostredníctvom vysoko položeného dlhého ramena je jednoducho fascinujúci. Toto zdvíhacie zariadenie funguje na sústave kladiek, ktorých úlohou je znižovať potrebnú silu na zdvíhanie nákladov. Na presúvanie bremien sa používa rameno žeriava, ktoré je obvykle možné posúvať a otáčať podľa potreby. Žeriavy majú veľmi široké využitie, no v skratke sa hodí tam, kde je potrebné manipulovať s ťažkým nákladom, teda v strojárstve, stavebníctve, hutníctve či doprave.

Druhy žeriavov

V praxi rozlišujeme niekoľko typov žeriavov, rozdeľujeme ich na základe viacerých hľadísk. Podľa typu konštrukcie rozdeľujeme žeriavy na :

 • mostový žeriav
 • portálový žeriav
 • lanový žeriav
 • konzolový žeriav
 • vežový žeriav

Podľa toho, aký pohyb vykonávajú, žeriavy rozdeľujeme na :

 • otočný žeriav
 • stabilný žeriav
 • pojazdný žeriav
 • plávajúci žeriav
 • kombinované žeriavy

Jednotlivé žeriavy sa od seba odlišujú aj typom pohonu, existujú žeriavy fungujúce na ručný pohon, parný stroj, spaľovací motor, elektromotor, hydraulický či pneumatický pohon. Dokonca sa v nich môžu tieto spôsoby aj kombinovať.Ak by ste nevedeli, aký žeriav je potrebný k vašej stavbe, môžete to zistiť aj z ich názvov. Mnohých meno totiž napovedá, kde sa budú najlepšie používať: prístavný, montážny, dielenský, železničný, skladový, kontajnerový a pod.

Použitie žeriavov na stavbu budov

V súčasnosti sú v rámci pozemného staviteľstva rozhodujúcimi mechanizmami práve vežové žeriavy. Majú významný vplyv nielen na dobu výstavby, ale aj plynulosť práce a v závere aj na finančné náklady. Vo všeobecnosti platí, že žeriav alebo dokonca sústavy žeriavov patria k najpoužívanejším, no zároveň najdrahším strojom na stavbách. Preto sa oplatí venovať dostatočnú pozornosť ich výberu. Požadované technické parametre aj finančná náročnosť sa potom odvíja od počtu žeriavov, ich druhu i doby využitia. Vežový žeriav môžu obsluhovať výhradne osoby s oprávnením podľa zákona 718/1998 Z. z., ide totiž o vyhradené zdvíhacie zariadenie a pri jeho prevádzkovaní, ako aj umiestnení je potrebné dodržiavať normou a technologickými postupmi stanovené podmienky. Počet žeriavov aj ich umiestnenie by malo byť uvedené už v realizačnom projekte stavby. Dokonca by sa mal vykonať geologický prieskum podložia na mieste, kde bude vežový žeriav osadený. Na základe toho sa následne na dané miesto žeriav umiestni.

Mestské žeriavy

V rámci vežových žeriavov odlišujeme špeciálnu skupinu, a to mestské žeriavy. Tie sú vhodné do malých priestorov a na veľké výšky pri veľkorozmerných objektoch. Obľúbené sú pre svoju flexibilitu. Osadzujú sa na kotviace skrutky ukotvené v základe zo železobetónu alebo na pätkách. Jeho veža sa potom môže nastaviť podľa potrieb aj do výšky nad 60 m. Doprava mestského žeriavu na stavbu sa realizuje prostredníctvom návesových súprav. Samotná montáž prebieha priamo na mieste pomocou montážneho autožeriava v menších výškach, pomocou šplhacieho zariadenia pri tých väčších. Vežové žeriavy sa nevyužívajú len na vertikálnu prepravu materiálu, ale aj na manipuláciu so stavebným materiálom pri montážnych a betonárskych prácach, a to najmä tých, pri ktorých je potrebná presná a rýchla manipulácia. Náklady na zaobstaranie vežových žeriavov ovplyvnia rozpočet, no vo výsledku ide o finančne i energeticky menej náročné riešenie.

Žeriavy pre stavbu oceľových konštrukcií

Oceľové konštrukcie sú vďaka rýchlosti stavby i ekonomickej výhodnosti veľmi obľúbené. Čas na vybudovanie oceľovej konštrukcie na priemyselné, obchodné či športové stavby ešte výrazne skráti použitie žeriavov. Pri oceľových konštrukciách nachádzajú svoje uplatnenie predovšetkým minižeriavy, ktoré sú pri umiestňovaní a inštalácií rôznych typov konštrukcií veľmi nápomocné. Napríklad pri stavaní konštrukcie pre lezecké steny, stavby, sklady či rámové haly. Dokonca sa používajú aj na postavenie konštrukcie pre portálové a mostové žeriavy.

Mostové žeriavy

Mostové žeriavy sú určené na premiestňovanie a zdvíhanie bremien vo výrobných halách, nie na mostoch, ako by sa mohlo podľa názvu zdať. Ich výber závisí od toho, koľko nosníkov je na prácu potrebných, napr. jednonosníkové alebo dvojnosníkové. Sú obľúbeným riešením najmä vďaka bezproblémovej prevádzke s nízkymi nákladmi na údržbu i samotnú prevádzku.

Portálové žeriavy

Pod portálovým žeriavom si môžete predstaviť žeriav s trvalým umiestnením. Svoje pomenovanie získal kvôli podobnosti s portálom. Jeho konštrukcia sa totiž skladá z mostu a dvoch stojok, ktoré sú s ním pevne spojené. Portálový žeriav môže byť buď pevne umiestnený, alebo v istom rozsahu pohyblivý po určenej ploche alebo vlastnej dráhe. Najväčšie využitie má na otvorených skládkach, v prístavoch, prekladiskách, ale aj v montážnych, skladovacích a výrobných halách.

Zdvíhacie zariadenia

Žeriavy radíme medzi zdvíhacie zariadenia. Pod týmto pomenovaním chápeme rôzne technické zaradenia líšiace sa účelom použitia. Kým niektoré sa používajú na prepravu materiálu, ďalšie zase na prepravu osôb. Medzi zdvíhacie zariadenia sa totiž zaraďujú nielen stroje určené na prácu, ako sú žeriavy, ale aj javiskové zariadenia či kolotoče. Zdvíhacími zariadeniami sa zaoberá vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. o vyhradených technických zariadeniach. Keďže je ich prevádzka spojená so zvýšeným nebezpečenstvom, vyžaduje sa nad ich prevádzkou zvýšený dohľad.

Hydraulická ruka

K zdvíhacím zariadeniam patrí napríklad aj hydraulická ruka. Ide o rameno podobné malému žeriavu, ktoré sa ovláda hydraulicky. Pomocou hydraulickej ruky dokáže vodič sám naložiť náklad aj ho vyložiť. Zvykne byť umiestnená na konci nákladného automobilu, aby ste s ňou mohli manipulovať aj nákladom na prívese, prípadne ju môžete nájsť aj priamo za kabínou vodiča. Hydraulickou rukou sa vybavujú aj rôzne typy žeriavov. Je vhodná pre žeriavy s nosnosťou len do niekoľkých stoviek kilogramov či ton. Na zdvíhanie oveľa ťažších nákladov sa zvyknú používať žeriavy s teleskopickým ramenom a navijakom. Hydraulická ruka má však aj iné využitie, môžete na ňu nasadiť rôzne špeciálne hlavice, ktorými sa spracúva materiál. Používa sa žacia, stínacia či odvetvovacia hlavica.

Využitie minižeriavov

Špeciálnu skupinu žeriavov tvoria tzv. minižeriavy. Tie sú overenými pomocníkmi všade tam, kde je nákladný žeriav príliš veľa a manipulácia holými rukami príliš málo. Výborné sú v stiesnených priestoroch s obmedzeným prístupom. Môžete ich používať aj vo vnútri budov, vo výrobných halách, na peších zónach či obchodných centrách. Vďaka ich praktickosti nie je pri prerábaní nutné odkrývať strechu, blokovať premávku či pátrať po dostatočnej ploche na stabilizáciu veľkého žeriavu. Zložený minižeriav totiž dokáže prejsť aj cez klasické 80 cm široké dvere. Vnútri ho potom stačí už len rozložiť a podľa potreby použiť. Špecialitou sú pásové minižeriavy, s ktorými je práca na strmých svahoch či v bahnitom teréne oveľa jednoduchšia.

Minižeriavy sú vhodné napríklad na :

 • manipuláciu so sklenenými prvkami
 • stavanie drevených a oceľových konštrukcií
 • zasklievanie a osadzovanie balkónov
 • úpravu fasád
 • usadzovanie bazénov
 • strešné práce
 • rekonštrukcie rodinných domov i výškových budov
 • údržbu a servis výrobných liniek, elektrárne či potrubia